سامانه مدیریت نشریات علمی (JOUR) - فرایند پذیرش مقالات