سامانه مدیریت نشریات علمی (JOUR) - واژه نامه اختصاصی