سامانه مدیریت نشریات علمی (JOUR) - اهداف و چشم انداز